Stikkord: Garderobeprosjekt

  • Garderobeprosjektbegynnelse

    Jeg vil oppdatere garderoben min. Du kan kanskje si at jeg vil skape en garderobe punktum. Det jeg har nå kan ikke kalles noe annet enn en samling tilfeldige og malplasserte plagg som hører hjemme på noen som i hvert fall ikke er meg. Så da tenker jeg: hva bedre enn å dokumentere prosessen på […]